Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/031163/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/031163/Kr

Žiadosť o povolenie spracovať vetrovú kalamitu v NPR Skalná Alpa na území NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Lesy SR š.p., OZ Liptovský Hrádok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.