MŽP SR

OU-LM-OSZP/2014/6679-CEN

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskych činností z dôvodu ochrany chráneného živočícha pre PS Jakubovany