Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP/2014/7997-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP/2014/7997-CEN

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2984, 2985/1, 3010, 3014, vedenej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry, pre žiadateľa  Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 Partizánska Ľupča,z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku v areáli ozdravovne .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.