Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/027193/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/027193/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Ťažba je plánovaná v povodí rieky Kysuca, lokalita Čadca a v povodí rieky Bystrica, lokalita Klubina. Lokality sú schválené Slovenským vodohospodárskym podnikom.  Žiadateľ: EUROKAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.