Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/025349/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/025349/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na umiestnenie stavby: Modernizácia pešieho mosta Ružomberok - Likavka, v k. ú. Ružomberok, na vodnom toku Váh. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.