Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/024084/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/024084/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znp. na ošetrenie chráneného stromu "Lipy v Hrboltovej" v k. ú. Hrboltová. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, MsÚ Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.