Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/023108/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/023108/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00348-3/Dur, ktorým bola povolená výnimka a vydaný súhlas na sprístupnenie starého banského diela na múzejné účely. Žiadateľ: Ing. Ivan Kráľ, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.