Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/022923/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/022923/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení (súhlasov) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znp., k úprave zjazdovej trate Turistická, v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.