Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2014/008032


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2014/008032

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spoločnosťou OHL ŽS SR a.s. Furmanska 6 Bratislava v k.ú. Zákamenné, Rabča, babín, Hruštín Krušetnica, Vavrečka, z dôvodu výstavby kananlizácie v rámci projektu " Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.