Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/022644/Drn

21.07.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone, na organizovanie športového podujatia "Slovenský pohár v zjazde" v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, s.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš