Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/022644/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/022644/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone, na organizovanie športového podujatia "Slovenský pohár v zjazde" v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, s.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.