Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/021814/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/021814/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v zákone, za účelom výskumu pre diplomovú prácu s názvom "Neofyty a invázne rastliny severo-západnej časti Krivánskej Malej Fatry"  Žiadateľ: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová ul. 39, 811 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.