Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/021801/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/021801/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd motorových vozidiel na lesné cesty v NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a CHKO Kysuce, v súvislosti s realizáciou mikroprojektu "Na bicykli na chaty, vyskúšaj si to aj ty". Dôvodom vstupu na lesné cesty je monitorovanie, zameriavanie, rekognoskácia a mapovanie cyhloturistických trás technológiou GPS.  Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.