Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/018917/Drn

20.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie hromadného podujatia "Výstup na Slemä", území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka, Obecný úrad č. 149, 033 01