Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/018917/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/018917/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie hromadného podujatia "Výstup na Slemä", území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka, Obecný úrad č. 149, 033 01

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.