Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/018635/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/018635/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., k spracovaniu kalamitnej drevnej hmoty v jednotkách priestorového rozdelenia lesa, ktoré sú súčasťou NPR Kvačianska dolina a niektoré súčasťou SKUEV0192 Prosečné, v k. ú. Kvačany a v k. ú. Dlhá Lúka, v ktorých platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.