Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/017361/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/017361/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na konanie podujatia Camp Fest 2014 v k. ú. Kráľová Lehota a Hybe. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.