Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/017375/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/017375/Kr

Žiadosť o vyťaženie kalamitného dreva v LC Blatnica, na území  NPR Skalná v NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Urbársko lesovlastnícke pozemkové spoločenstvo Blatnica.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.