Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/016474/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/016474/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tj. na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na území Prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. Dôvodom žiadosti je zabezpečenie filmových záberov a fotografií pre realizáciu webprezentácie a krátkeho dokumentárneho filmu o Šujskom rašelinisku.  Žiadateľ: Mgr. art. Peter Kováč, SNP 597/145, 965 01  Žiar nad Hronom

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.