Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/016473/Drn

03.06.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.., na vyznačenie cklotrasy v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry Mountain Resorts, a.s., Deänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš