Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/016473/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/016473/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.., na vyznačenie cklotrasy v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry Mountain Resorts, a.s., Deänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.