Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/016365/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/016365/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., v súvislosti s vykonávaním odberov vzoriek vody a biologického materiálu v rámci programu Program monitorovania vôd, v Žilinskom kraji. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.