Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/015961/Kr

29.05.2014

Žiadosť o povolenie vjazdu motorových vozidiel do ochranného pásma NP Veľká Fatra k.ú. Mošovce v rámci táborenia  skautského tábora .

Žiadateľ Obec Mošovce, realizátor Slovenský skauting 45 zbor Veľké Zálužie.