Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/015961/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/015961/Kr

Žiadosť o povolenie vjazdu motorových vozidiel do ochranného pásma NP Veľká Fatra k.ú. Mošovce v rámci táborenia  skautského tábora .

Žiadateľ Obec Mošovce, realizátor Slovenský skauting 45 zbor Veľké Zálužie.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.