Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/014760/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/014760/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu v množstve 200 m3, z vodného toku Biela Orava, v  lokalite pod Sv. Jánom, rkm. 0,400, k.ú. Námestovo a o povolenie výnimky zo zákazov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002, na  vjazd a státie s motorovými voziidlami na pozemky za hranicami zastaveného územia obce, cesty a miestnej komunikácie, na území, na  ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody, v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu.  Žiadateľ: Mário Fanik, Klin č. 253, 029 41  Klin

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.