Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/013468/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/013468/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b); v § 16 ods. 1 písm. c) a v § 16 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na ťažbu kalamitného dreva za účelom zabránenia šírenia a premnoženia škodcov v chránenom území Prírodná pamiatka Vychylovské skálie, na území, kde platí 5. stupeň ochrany prírody.  Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, Lesná správa Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 321, 023 04  Stará Bystrica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.