Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/012341/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/012341/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb po turistickom chodníku v case sezónnej uzávery z dôvodu exkurzie v lokalite Roháčských plies v TANAPe, počas jedného dňa. Žiadateľ: Naturhistorische Gesellschaft Nurnberg, Marientorgraben 8, 904 02 Nurnberg.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.