Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP/2014/1064-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP/2014/1064-CEN

Vydanie súhlasu pre Mgr. Alexandru Devečkovú, Lipová 525/6, Lipt. Mikuláš v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, predajného stánku, na parcele č. KN-C 2957/60, LV 50, v k.ú. D.Dolina, na pozemku Relax Hotela FIM, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.