Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01303/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01303/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vybudovanie a vyznačenie Rozprávkovo náučného chodníka v ochrannom pásme NP Malá Fatra, Žilinský kraj, okres Žilina, k.ú. Nezbudská Lúčka.  Žiadateľ: Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 70, 038 61  Vrútky

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.