Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-Tr-OSZP-2014/116


Začiatok stránky:

OU-Tr-OSZP-2014/116

Rozhodnutie v zmysle § 47 ods.7 pís.b) zákona o ochrane prírody a krajiny - výrub pod 400kV el. vedením v k.ú. Sklené. Žiadateľ RENOV, v.Škripek, Oščadnica. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.