Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2014/00240-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2014/00240-Mu

Predĺženie platnosti rozhodnutia (§ 89 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) vo veci súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma [§ 14 ods. 2 písm a) a §13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

        Žiadateľ: Poľnoshospodárske družstvo Belá-Dulice, Belá, okr. Martin.

     

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.