Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OSZP1/2014/00588/Drn


Začiatok stránky:

OSZP1/2014/00588/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na organizovanie verejného športového podujatia a verejnosti prístupných spoločenských podujatí v lokalite Luková (D. Dolina) . Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.