Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-TR-OSZP-2013/00096-Mo


Začiatok stránky:

OU-TR-OSZP-2013/00096-Mo

Vydanie súhlasu na výrub drevín pod 400 kV vedením v k. ú. Rakša, v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.

Žiadateľ: MVM s. r. o., Veľká okružná 18, Žilina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.