hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/024799/Val

 

Dňa 14.05.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Jánošíkovo a v lesnom celku Dubeň, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 09.04.2020, ktorých obhospodarovateľom je Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo – Urbariát Nezbudská Lúčka, v nasledovnom rozsahu:

 


JPRL – 312

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 100 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 314

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 100 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

JPRL – 316a

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 280 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 317b

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 510 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 1331

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 125 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.