hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/024472/Val

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov k.ú. Krasňany, mimo zastavaného územia obce v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“.

 

Žiadateľ: Ing. Marek Babušík, bytom Oravská 2351/2, 010 01 Žilina