hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/022376/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie podujatia CampFest 2024, a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s požadovanou akciou, pre žiadateľa, v k. ú. Kráľova Lehota, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Žiadateľ: MPK Slovensko, Škultétyho 3695/3, 080 01 Prešov.