hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/016978/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti uvedené v zákone č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v.z.n.p. v k.ú. Zákamenné

Žiadateľ: Lesy SR š.p., Organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 1106/, 033 11 L. Hrádok