hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/044027/Buk

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s výskumom NPR Skalná Alpa.

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen