hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/043412/Bra

Žiadosť o súhlas v zmysle § 6 ods. (5) Zák. 543/2002 Z. z., v súvislosti s realizáciou navážky - podmáčaná lokalita (Borovský potok) pre potrebu umiestnenia novej budovy spoločných prevádzok SSD

Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina