hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/043257/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vyznačenie cyklotrasy v k. ú. Východná, Važec. Žiadateľ: Cylkoregión Liptov, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.