hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/040683/Kub

Žiadosť o povolenie výnimky  zo zakázaných činností zo zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s odstránením následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi na LC Kráľova Lehota

Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hybe, Hybe 519, 03231