hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/040158/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom  6 ks poškodených drevín v CHA Revúca.

Žiadateľ: SVP š.p., Povodie Horného váhu Odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok