hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/036386/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 54/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s terénnym prieskumom, za účelom vyhotovenia Správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z., pre investičnú akciu: Demänovská Dolina, Centrum Nové Koliesko - M1 (II. etapa). Žiadateľ: SGS ECOLOGY s.r.o. M.M Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica.