hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/028331/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu zo zákazov  ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s rekonštrukciou existujúcej lesnej cesty

Žiadateľ: Združenie bývalých urbarialistov obce Sihelné, pozemkové spoločenstvo, Sihelné 205, 029 46 Sihelné