hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/021140/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na stavbu Lesná cesta Polomka v k. ú. Stankovany. Žiadateľ: Obecné lesy Stankovany s.r.o., Stankovany 133, 034 92