hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/018842/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na organizovanie podujatia CampFest 2023, v k. ú. Kráľova Lehota, Hybe, Východná, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Žiadateľ: MPK Slovensko, Škultétyho 3695/3, 080 01 Prešov.