hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/013941/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na organizovanie telovýchovných, a verejne prístupných spoločenských podujatí v Žiarskej doline v TANAPe. Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina.