hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/058642/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou: IBV Špánik - Hôrky (prejazd ponad bezmenný potok, vybudovanie priepustu zatrubnením potoka).

Žiadateľ: ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina