hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/055701/Bra

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s terénnymi úpravami v ochrannom pásme chráneného stromu, v rámci stavby: "Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná I. etapa", v k. ú. Rajecká Lesná

Žiadateľ: Kofola a.s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná