hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/053949/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov na výrub drevín nachádzajúcich sa na brehu rieky Orava v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy"

Žiadateľ: Vodohospodárske stavby a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava